fbpx

POLITYKA WYMIANY I ZWROTÓW

Prawo do odstąpienia od Umowy

Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, to ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 5 dni od jej zawarcia. Okres na odstąpienie od Umowy wygasa po upływie 5 dni od dnia, w którym Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem obejmie faktycznie w posiadanie towary lub w przypadku wielu towarów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po upływie 5 dni od dnia, w którym Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z towarów. Umowa nie obejmuje produktów przecenionych, wyprzedażowych, promocyjnych.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy lub wymiany, Użytkownik powinien powiadomić firmę MALOVE Fashion telefonicznie pod numerem 792371586, e-mailem pod adresem malovefashion@gmail.com lub korzystając z naszego formularza zwrotu/wymiany, o zamiarze odstąpienia od niniejszej Umowy lub jej zmianie. Następnie zapakuj produkt tak by w czasie przesyłki nie uległ uszkodzeniu, do paczki dołącz wypełniony formularz i zaadresuj na adres:

MALOVE Fashion

Wiaderno 25

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Ważne:

1.Kupujący może dokonać wymiany na inny kolor lub rozmiar oraz na inny produkt (pod warunkiem, że jest on w tej samej cenie co towar polegający wymianie).

2. Firma MALOVE zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotów/ dokonywania wymiany ubrań, które nie posiadają oryginalnych etykiet lub posiadają jakiekolwiek znamiona użytkowania.

3. Kupujący nie może dokonać zwrotu/wymiany biżuterii.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy wysłać zawiadomienie o zamiarze skorzystania
z prawa do odstąpienia od Umowy, bądź jej zmiany przed upływem terminu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od Umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy zwracamy Kupującemu otrzymane od niego

wpłaty za towar (nie zwracamy kosztów przesyłki), bez zbędnej zwłoki, a w każdym

razie nie poźniej niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o zamiarze odstąpienia od niniejszej Umowy. Zwrot pieniędzy w takim przypadku odbędzie się przy użyciu tej samej metody płatności, jak użyta przez Użytkownika w pierwotnej transakcji.

Niezależnie od powyższego, możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich wysłania, zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Użytkownik musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów lub wymiany.

Zwroty wadliwych produktów (Proces reklamacji)

Jeżeli zakupiony artykuł jest wadliwy, Kupujący może złożyć reklamację. Ponosimy odpowiedzialność za wadliwe artykuły przez okres 2 lat od momentu dostarczenia artykułu Kupującemu. W celu reklamacji odeślij do nas towar wraz z formularzem zwrotu/ wymiany. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy a jeśli będzie to niemożliwe np. z powodu niedostępności danego modelu, Malove zwróci wszelkie poniesione przez Kupującego koszty transakcji lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Na rozpatrzenie reklamacji firma Malove ma 14 dni od daty otrzymania formularza reklamacji, po rozpatrzeniu reklamacji, powiadomimy o decyzji. Kupujący jest zobowiązany do przedstawienia stosownego paragonu zakupu.

REKLAMACJE

Zwroty wadliwych produktów (Proces reklamacji)

Jeżeli zakupiony artykuł jest wadliwy, Kupujący może złożyć reklamację. Ponosimy odpowiedzialność za wadliwe artykuły przez okres 2 lat od momentu dostarczenia artykułu Kupującemu. W celu reklamacji odeślij do nas towar wraz z formularzem zwrotu/ wymiany. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy a jeśli będzie to niemożliwe np. z powodu niedostępności danego modelu, Malove zwróci wszelkie poniesione przez Kupującego koszty transakcji lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Na rozpatrzenie reklamacji firma Malove ma 14 dni od daty otrzymania formularza reklamacji, po rozpatrzeniu reklamacji, powiadomimy o decyzji. Kupujący jest zobowiązany do przedstawienia stosownego paragonu zakupu.

Close Menu
Translate »
×
×

Koszyk