fbpx

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych firmy MALOVE Sp. z o.o.

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

 1. Administrator danych

Firma Malowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wiaderno 25, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 773-24-78-762, Regon: 364309439, Nr  KRS 0000615679  jesteśmy administratorem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Inspektor Danych Osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji Pani/Pana praw w tym zakresie:

– listownie, na adres: Malove Sp. z o.o., Wiaderno 25, 97-200 Tomaszów Maz.

 1. Cel i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane są przetwarzane w związku z zawarciem pomiędzy Panią/ Panem a firmą Malove Sp. z o.o. umowy, na podstawie której założył/a Pani /Pan konto w sklepie internetowym prowadzonym przez firmę Malove  sp. z o.o., pod adresem www.malove.com.pl i będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego wykonania umowy (zamówienia).

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. b) RODO

 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane możemy udostępniać:

– operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celu kierowania do Pani/Pana rąk przesyłek wysyłanych w ramach wykonania umowy (zamówienia)

-doradcom prawnym oraz firmom windykacyjnym w celu dochodzenia roszczeń na gruncie umowy (zamówienia)

-podmiotom świadczącym na rzecz firmy Malove Sp. z o.o. usług informatycznych opieki nad systemem informatycznym, w którym zapisywane są Pani/Pana dane osobowe.

 1. Przekazywanie danych do organizacji międzynarodowych lub państw trzecich

Firma Malov Sp. z o.o. nie przekazuje Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane przechowujemy do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej umowy (zamówienia).

 1. Prawa osoby ,której dotyczą dane

  Przysługują Pani/ Panu następujące prawa:

  – prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii,

  – prawo do poprawienia Pani/Pana danych,

  – prawo do usunięcia Pani/ Pana danych,

  – prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  -prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych |Osobowych  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub innego właściwego organu nadzorczego).

  8. Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych osobowych

  Podanie i ich przetwarzania przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz jej wykonania, oraz założenia i dalszego funkcjonowania konta w sklepie internetowym prowadzonym przez firmę MALOVE Sp. z o.o.  pod adresem: www.malove.com.pl .

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym.

Dane Użytkowników naszego sklepu są chronione poprzez Politykę Prywatności i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim. Wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia i kontaktu z Kupującym.


 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r.( Dz.U. nr 22 poz. 271).

Close Menu
Translate »
×
×

Koszyk